جهت مشاهده جلسه ضبط شده لینک را روی سیستمی باز کنید که در آن ادوب کانکت نصب می باشد.

نقش والدین در مدیریت فضای مجازی

http://22.salamsch.com/pu0uppmycwae