تیم ما را ببیند

امیر رضا خوشدل

مدیریت دبستان سلام شهدای خلیج فارس

روح الله نبی ئی

روح الله نبی ئی

معاونت فرهنگی
سید حسین انتظار

سید حسین انتظار

معلم پایه چهارم
محمد سعید لشگری

محمد سعید لشگری

معاونت دبستان
هاشم رضایی

هاشم رضایی

مسئول انفورماتیک و دبیر رایانه
سید محمد حسینی

سید محمد حسینی

معلم پایه اول
ساناز طائفه

ساناز طائفه

معلم پایه دوم
علیرضا نیساری

علیرضا نیساری

معلم پایه پنجم
فهیمه کیانی

فهیمه کیانی

معلم پایه سوم

مینا مختار

مینا مختار

معلم پیش دبستان
زهرا زحمتکش

زهرا زحمتکش

معلم پایه ششم
پردیس معروفی

پردیس معروفی

دبیر زبان
شکوفه طاهری فر

شکوفه طاهری فر

دبیر زبان
زهرا مینایی

زهرا مینایی

دبیر زبان
مینا پور آریان

مینا پور آریان

سوپر وایزر زبان