سال تحصیلی 99-00 به نیمه رسید،شاهد تلاش معلمان ،دانش آموزان و اولیا بودیم تا این رسالت، یعنی تعلیم و تربیت در مسیر خود در حرکت باشد.

معلمان توضیحاتی در این باره به همراه تصاویر فعالیت ها برای ارائه آماده کردند که به حضورتان تقدیم می گردد.

امید است نیمسال دوم با همت مجدد و حفظ روحیه و قوای آموزشی به ادامه این امر مقدس بپردازیم.

برای دیدن گزارش درس رایانه کلیک کنید

گزارش درس رایانه

.

برای دیدن گزارش درس هنر کلیک کنید

گزارش درس هنر