فواید کتاب

 • افزایش آرامش و کاهش استرس
 • تقویت ذهن و گنجینه لغات
 • پیشگیری از آلزایمر
 • داشتن خوب راحت
 • مقابله با افسردگی
 • افزایش آگاهی
 • تقویت حافظه
 • افزایش تمرکز
 • تقویت قدرت تحلیل
 • بهبود مهارت نوشتن و خواندن
 • تقویت قوه تخیل
 • توسعه تفکر انتقادی