پیش دبستان

🟣🟣گزارش هفتگی 🟣🟣
از تاریخ 99/6/16لغایت 99/6/18
🟣🎤🎤 شعر خوانی و ورزش : اموزش شعر روزهای هفته ( هفت تا مداد رنگی ) و ورزش های حرکتی
با هدف افزایش گنجینه واژگان و افزایش اعتمادبنفس , افزایش دقت شنیداری
🟣🧮 مفاهیم ریاضی : مرور مفهوم خط باز و منحنی و شکسته و تماشای تصاویر مربوطه و درست کردن خطوط با خمیر و حل کاربرگ مربوطه
با هدف اشنایی با مفاهیم ابتدایی ریاضی
🟣🖐️🖐️دست ورزی : حل کاربرگ ماهی , برش کاغذ با دست و گلوله کردن کاغذ و چسباندن گلوله ها روی بدن ماهی ( کلاژ ) و رنگ امیزی تنگ ماهی
با هدف تقویت عضلات ظریف دست و انگشت های نوشتاری
🟣🏞️🌅 مهارت های زندگی : صحبت در موردی شادی و اینکه چه چیزهایی باعث شادی ما می شود و بچه ها با چشمان بسته تصور کردند و از انها پرسیده شد شادی چه رنگی است و بچه ها با همون رنگ مداد چیزهایی که باعث شادی انها بود را نقاشی کردند.
🟣📝📝نقاشی و رنگ امیزی : اولین نقاشی نواموزان
🟣📖📖 :قصه خوانی : خواندن قصه شیر و الاغ و روباه
با هدف افزایش گنجینه واژگان افزایش دقت شنیداری , افزایش مهارت های کلامی و تخیلات و تصویر سازی
🟣🤹‍♂️🧩بازی و ریاضی :
مشاهده اشکال هندسی و اموزش شعر مربوطه و درست کردن اشکال هندسی با خمیر
با هدف اشنایی با مفاهیم پایه ریاضی و دست ورزی
🟣✏️✏️شروع لوحه نویسی : برش کاغذ و چسباندن کاغذ از بالا به پایین
با هدف تقویت انگشت های نوشتاری و عضلات دست و هماهنگی چشم و دست و افزایش تمرکز
🟣🌅🏞️تصویر خوانی :
مشاهده تصاویر مختلف و صحبت در مورد تصاویر و در مرحله بعد تصایر دیدند و پرسیده شد چه چیزهایی در تصاویر بود
با هدف افزایش دقت دیداری و افزایش مهارت کلامی
🟣🤔📚فعالیت دقت و تمرکز : اموزش الگو با کبریت و درست کردن الگو مربوطه
با هدف افزایش دقت و تمرکز , هماهنگی چشم و دست
🟣🗂️🗂️حل کاربرگ : درست کردن راه با لگو و حرکت دادن ماشین از راه لگویی و حل کاربرگ ماز و رنگ امیزی کاربرگ
با هدف افزایش دقت و تمرکز , اشنایی با ماز و راه یابی و هماهنگی چشم و دست
🟣🌳🌳خمیر بازی : درست کردن درخت تابستان و گل
با هدف دست ورزی

🟣🟣گزارش هفتگی 🟣🟣
از تاریخ ۹۹/٦/٢٢لغایت ۹۹/٦/٢۵
زبان اموزی ⛄🌌💉: اشنایی با صدا اول (آ) دیدن تصاویر مربوطه و کشیدن تصاویری که با صدا آ شروع می شود
با هدف افزایش گنجینه واژگان و افزایش دقت شنیداری
کاردستی و چاپ 🌳🌳: چاپ درخت تابستان با گوش پاکن و گواش و انگشت
اشنایی با تکنیک چاپ و هماهنگی چشم و دست
🟣 مفاهیم علوم 🦷🦷🦷: صحبت در مورد بهداشت دهان و دندان درست کردن دهان و دندان با لوبیا سفید و حل کاربرگ با موضوع مربوطه
با هدف اشنایی با بهداشت فردی و لوازم شخصی , مراقبت از دندان
🟣بازی های اموزشی 🧩🧩 : شکل سازی با دکمه
با هدف افزایش خلاقیت و هماهنگی چشم و دست و استفاده از وسایل بازیافتی و دست ورزی
🟣🎤🎤 شعر خوانی و ورزش : اموزش شعر ای بچه بی دندون
با هدف افزایش گنجینه واژگان و افزایش اعتمادبنفس , افزایش دقت شنیداری
🟣🧮 مفاهیم ریاضی : اموزش و مرور الگو با لگو و قاشق و چنگال
با هدف افزایش دقت و تمرکز ,اشنایی با مفهوم الگو , افزایش حافظه ودقت دیداری , هماهنگی چشم و دست , رنگ شناسی
🟣🖐️🖐️دست ورزی : حل کاربرگ ماهی , برش کاغذ با دست و گلوله کردن کاغذ و چسباندن گلوله ها روی بستنی ( کلاژ ) و رنگ امیزی کاربرگ
با هدف تقویت عضلات ظریف دست و انگشت های نوشتاری
🟣🏞️🌅 مهارت های زندگی : صحبت در مورد راستگویی و گفتن داستان چوپان درغگو و اگر دروغ بگوییم چه اتفاقی می افتد و کشیدن نقاشی با موضوع مربوطه و تماشای انیمیشن با موضوع مربوطه
🟣📝📝نقاشی و رنگ امیزی : کشیدن نقاشی با دایره (CD ) و خلاقیت با دایره
اموزش کشیدن ماهی و خرس
با هدف مرور شکل هندسی دایره و افزایش خلاقیت , تقویت عضلات ظریف دست
🟣📖📖 :قصه خوانی : خواندن قصه سارا کوچولو و بازی های کامپیوتری
بحث و گفتگو در مورد بازی و کارتون های مناسب سن خود و اینکه هر کارتون و بازی و نباید دید و انجام داد و پرسیدن اینکه بچه ها چه کارتون هایی دوست دارند
با هدف افزایش گنجینه واژگان افزایش دقت شنیداری , افزایش مهارت های کلامی و تخیلات و تصویر سازی
🟣🤹‍♂️🧩بازی و ریاضی :
کشیدن خط به صورت ازاد (خط خطی ) و اثر گذاشتن با مداد و ماژیک و پاستل ابتدا کل صفحه و بعد فقط در دایره مشخص شده
با هدف افزایش جسارت دست , دست ورزی , اموزش غیر مستقیم نقطه و تقویت عضلات ظریف دست و اصلاح مداد دست گرفتن و بازی دکتر اکتشاف
با هدف افزایش دقت دیداری
🟣✏️✏️شروع لوحه نویسی : کشیدن خط از بالا به پایین و درست کردن خمیر و چسباندن روی خط های مربوطه
با هدف تقویت انگشت های نوشتاری و عضلات دست و هماهنگی چشم و دست و افزایش تمرکز
🟣🌅🏞️تصویر خوانی :
تصویر سازی با خط نا مفهوم که بچه با توجه به خلاقیت خود شبیه شکل های متفاوتی کردند با هدف افزایش خلاقیت
و بازی هدف افزایش قدرت کلامی و اعتماد بنفس که بچه ها ابتدا یه تصویر مشاهده می کردند و بعد بدون نام بردن ان تصویر فقط مشخصات اون حیوان و یا وسیله نقلیه می گفتند و بچه های دیگه حدس میزدند
🟣🤔📚فعالیت دقت و تمرکز : جدا کردن حبوبات که از قبل مخلوط شده بود
با هدف افزایش دقت و تمرکز , هماهنگی چشم و دست و تقویت انگشت های نوشتاری و اشنایی با جدا سازی با توجه به ویژگی
🟣🗂️🗂️حل کاربرگ : صحبت در مورد فصل پاییز و لباس مناسب و کلاژ کاربرگ درخت پاییزی رنگ امیزی ماکارانی پروانه ای به رنگ های درخت پاییزی و چسباندن روی درخت
با هدف اشنایی با فصل و افزایش خلاقیت
🟣🐻🐞خمیر بازی : درست کردن خرس و کفشدوزک
با هدف دست ورزی

دوم

گزارش هفته اول فعالیت های سال تحصیلی 00-99
پایه دوم )15 شهریور الی 18 شهریور(
ریاضی:
حل کاربرگ هایی با موضوع )آشنایی با جدول سودوکو با هدف تمرکز ،
جمع و تفریق ، الگویابی ، شناخت اعداد و دسته بندی(
علوم:
انجام کاربرگی با موضوع خوراکی های مفید و غیر مفید
گفت و گو در مورد حیوانات خانگی و نحوه نگهداری از آن ها
فارسی:
حل کاربرگ هایی با موضوع ) جمله سازی ، امالء کلمات ، روخوانی
بخش کردن کلمات(
ایستگاه تفکر:
تماشای کلیپ با موضوع سالم کردن و ارتباط برقرار کردن با دیگران

سلام و عرض ادب
وقتتون بخير🌸🌸
گزارش هفته دوم فعاليت هاى سال تحصيلى جديد ٠٠-٩٩

علوم: حل كاربرگ مربوط به گياهان و
شناخت اجزاى آن و پرسش و پاسخ با كودكان و دسته بندى گياهان خوراكى ريشه دار و ساقه دار 🌿🌱🍃
حل كاربرگ مربوط به حيوانات گياه خوار و گوشت خوار و پرسش و پاسخ با كودكان 🐼🐻🦊🐱🐶🐮🦁
دوره ى كامل مباحث علوم🔎

رياضى: حل كاربرگ هايي با موضوع جمع و تفريق ، عدد نويسى ، الگو يابى ، ساعت ، شمارش و علامت گذارى و حل مسأله ، رسم شكل ، شناخت دسته هاى ده تايى انجام شد ➕➖🕐🕒📏🧮

فارسى: حل كاربرگ اسم وفاميل با هدف نوشتن و سرعت عمل ، حل كاربرگ جدول متقاطع با هدف شناخت نشانه ها و ساخت كلمات ، توضيحات در مورد نحوه ى نوشتن انشا و داستان و نوشتن انشا توسط بچه ها با موضوع (خاطره، كرونا ) حل كاربرگ خلاق و درك مطلب
📚✏️📒

گفت و گوى علمى: تحقيق در منزل در مورد حيوانات منقرض شده و ارائه تحقيق و گفت و گو در مورد آن🦕🦖

ايستگاه تفكر: ديدن كليپ در مورد امانت دارى و بحث و گفت و گو در مورد آن 👬

سوم

چهارم

« هوالعلیم »

🔸گزارش فعالیتهای شروع سال تحصیلی پایه چهارم🔸
🔹 ۶/۱۵ لغایت ۶/۱۸ 🔹

👇🏻👇🏻👇🏻

🔅🚦 ایستگاه تفکّر:
تماشای کلیپ با موضوع کمک کردن به دیگران؛ عذاب وجدان و بخشش بی منت.
بحث و گفتگو پیرامون موضوعات فوق با بچه های عزیز

📚📝 کلاسهای فارسی:
حل کاربرگ فارسی ( جمع بندی نکات دستوری و دانش زبانی کتاب سوم ) بررسی و تمرین کلمات جمع و هم افزایی در مورد کلمات تشدید دار

🧮📊 کلاس‌های ریاضی:
حل کاربرگ های ریاضی ( جمع بندی کتاب سوم با محوریت عددنویسی، الگوها ، محاسبات تقریبی و عملیاتهای ریاضی )

🚑🐴🎨☄️ گفتگوهای علمی:
ارائه مطالب و اطلاعات پیرامون موضوعات متنوع توسط بچه ها با هدف هم افزایی و بالا بردن سطح معلومات عمومی بچه‌ها

« هوالعلیم »

🔸گزارش فعالیتهای شروع سال تحصیلی پایه چهارم🔸
🔹 ۶/۲۲ لغایت ۶/۲۵ 🔹

👇🏻👇🏻👇🏻

🔅🚦 ایستگاه تفکّر:
بحث و گفتگو پیرامون موضوع برابری و عدالت؛ بیان دیدگاه های بچه ها و بررسی تفاوت های این دو واژه و بیان مثال‌های مختلف برای درک بهتر و شخصی سازی موضوع.

📚📝 کلاسهای فارسی:
حل کاربرگ فارسی ( جمع بندی نکات دستوری و دانش زبانی کتاب سوم ) بررسی و تمرین کلمات جمع مکسر و هم خانواده ها؛ انشا نویسی و اصول مهم در نگارش متون زیبا و اجمالی

🧮📊 کلاس‌های ریاضی:
حل کاربرگ های ریاضی ( جمع بندی کتاب سوم با محوریت عددنویسی، الگوها ، محاسبات تقریبی و عملیاتهای ریاضی، ضرب و تقسیم و کلیه عناوین پیش نیاز برای کلاس چهارم )

🚑🐴🎨☄️ گفتگوهای علمی:
ارائه مطالب و اطلاعات پیرامون موضوعات متنوع توسط بچه ها با هدف هم افزایی و بالا بردن سطح معلومات عمومی بچه‌ها. یادآوری مباحث منابع نور ؛ تابش، بازتابش و بیان مقدمه سرفصل انرژی های کلاس چهارم

🌸🌺🌸🌺🌸🌺

پنجم

با سلام و احترام
گزارش هفته ی ابتدایی سال تحصیلی جدید بدین شرح است:
تمامی کلاسهای ریاضی اعمال شده در برنامه از شنبه تا سه شنبه به دوره ی دروس سال گذشته از تمامی فصلها اختصاص داده شد به استثناء دو زنگ که به پرسش از کتاب علوم و اجتماعی گذشت .
تمام زنگهای فارسی به دوره ی کتاب چهارم (روخوانی ، هم خانواده ها و جمع ومفرد ) اختصاص داده شد.
زنگ گفت وگوی علمی به پخش فیلمهای علوم فندق پایه ی چهارم اختصاص یافت.
زنگ ایستگاه تفکر هم به گفتن دو داستان توسط آموزگار و نتیجه گیری و بحث توسط دانش آموزان اختصاص داده شد.

با سلام و احترام
گزارش هفته ی دوم سال تحصیلی به حضورتان اعلام می گردد:
کلاسهای ریاضی با هدف دوره ی تمامی دروس پایه ی چهارم انجام شد و در روز سه شنبه به پایان رسید فلذا از اول مهر تدریس تمامی دروس پایه ی پنجم آغاز خواهد شد.
کلاسهای فارسی به دوره ی کتاب چهارم،انشا و ضرب المثل های فارسی اختصاص یافت.
کلاس گفت وگوهای علمی به پخش کلیپ آزمایش های علمی اختصاص داده شد.
کلاس ایستگاه تفکر هم به پخش ادامه ی عکسهای قدیمی و گفت و گوی با دانش آموزان گذشت.

ششم

گزارش کلاسی ۱۵ تا ۱۸ شهریور ”پایه ششم”

ریاضی: مرور و تمرین ریاضی پایه پنجم به صورت حل نمونه سوال و رفع اشکال در کلاس

فارسی: شروع تدریس شعر ستایش و بیان معنی و مفهوم و نکات آن در کلاس با کمک بچه ها

علوم: مروری بر دانسته های پایه پنجم

گفت و گوهای علمی: در ارتباط با سلول های آینه ای بحث و گفت و گویی انجام دادیم. دانش آموزان برای جلسه بعدی در این زمینه تحقیق بیشتری انجام بدهند تا صحبت کنیم.

ایستگاه تفکر: بحث و گفت و گو در ارتباط با نهار خشم و عصبانیت

گزارش کلاسی ۹۹.۶.۲۲ الی ۹۹.۶.۲۵ “پایه ششم”

ریاضی: تدریس مبحث الگوها از کتاب درسی پایه ششم و حل و رفع اشکال تمرینات کتاب درسی

فارسی: تا پایان صفحه ۱۱ تدریس و متن درس و شعر را با کمک بچه ها معنی کردیم و لغات مهم املایی مشخص شد.
همچنین در زنگ انشا چگونگی “بندنویسی” را به به بچه ها آموزش داریم.

علوم: درس زنگ علوم تدریس و نمونه سوال به صورت بازی تمرین کردیم.

گفت و گوهای علمی: ادامه بحث ” سلول های آینه ای” را داشتیم.

ایستگاه تفکر: بحث و گفت و گو در زمینه اعتماد به نفس و صحبت در مورد راهکارهایی برای افزایش اعتماد به نفس داشتیم.