جشنواره پژوهشی آذر ماه ۹۹  دبستان سلام ۲۲  اتفاق ویژه ای شد که آخرین آذر قرن را برایمان خاطره انگیز تر کرد .

معرفی پروژه  پژوهشی و مدل های پژوهش و فوایدش در اولین قدم توسط معلمان محترم انجام شد .

شور و شوق بچه ها زیاد شد و با هیجان موضوع انتخاب کردند و گروه هایی تشکیل دادند .

این بار قرار بود جور دیگر بیاموزند . اما این روش بدون راهنمایی و حمایت معلم و والدین امکان پذیر نبود .

بچه ها در فضای پژوهش باید احساس آزادی می کردند اما در عین حال باید هوشمندانه رصد می شدند تا از آفات فضای مجازی مصون بمانند .

امسال تحقیقات میدانی و کتابخانه ای هم چشمگیر تر بودند.

همکاری بچه ها با هم بهتر شده بود و در بیشتر موارد تسلط بهتری بر موضوع داشتند . برای ارائه پاور پوینت و پوستر و … ساخته بودند .

روز شنبه که روز ارائه ها بود ، کلی انرژی گرفتیم .

اینها همه نشانه آینده ای درخشان برای محققان کوچک ماست .

این توفیق قطعا مرهون لطف خداوند متعال ، حضور معلمان دلسوز و خلاق و والدینی مسئولیت شناس و همراه است .

خدا را برای وجودتان شاکریم .

💐🙏

مدیر دبستان سلام شهدای خلیج فارس

امیررضا خوشدل

آماده سازی محتوا

و ارائه دانش آموزان