عنوان اصلی

Emmanuel’s dream : the true story of Emmanuel Ofosu Yeboah, 2015

نویسنده

Laurie Ann Thompson

لاری تامپسون

تصویرگر

Sean Qualls

شون کوئالز

برگردان

شبنم حیدری‌پور

پدیدآورندگان

شون کوئالز

شبنم حیدری‌پور

لاری تامپسون

ناشر

پرتقال

سال نشر

۱۳۹۵

نگارنده: 

ماندانا کمالی سروستانی

کتاب «رؤیای امانوئل» داستان واقعی از زندگی امانوئل افوسو است. کودکی که در خانواده‌ای افریقایی در کشور غنا به دنیا آمد و از ابتدای تولد فقط یک پای سالم داشت.

همه خیال می‌کردند که او هیچ کاری نمی‌تواند بکند و فقط مایه گرفتاری خواهد بود. اما مادرش که به او ایمان داشت به او گفت که می‌تواند هر چیزی دلش می‌خواهد داشته باشد اما باید خودش آن را به دست آورد.
امانوئل با پشتکار و تلاش به رؤیای خود که دوچرخه‌سواری بود دست یافت و با پیراهنی که روی آن نوشته بود «کم توان» شرق و غرب کشورش را طی کرد و به همه نشان داد که کم‌توانی هرگز به معنی ناتوانی نیست.
کتاب «رؤیای امانوئل» به کودکان می‌گوید که هیچ کدام از ما توی این دنیا کامل و بی‌نقص نیستیم. اما می‌توانیم تلاش کنیم تا کاری را که از ما برمی‌آید، به بهترین شکل انجام دهیم