برنامه زمانیندی جلسات مشاوره دبستان سلام

این جلسات ویژه اولیا و مربیان بصورت آنلاین انجام می شود،و زمانبندی اطلاع رسانی شده است.

جلساتی هم در برنامه هفتگی برای دانش آموزان برگزار می گردد.

موضوع جلسات آبان و آذر :

  • نقش والدین در مدیریت فضای مجازی
  • پرورش فرزندان خوشبخت