گزارش ماه دی

             پیـش دبستانـی و دبستــان                                پایه پیش دبستان 6 لغایت 10دی ماه 1399

                 شهـدای خلیـج فـارس                                                                                                                                             

روز و تاریخ گزارش
شنبه مهارت گوش دادن : تصویر خوانی و تصویر سازی و گفتن قصه با توجه به تصاویر مربوطه

با هدف : افزایش دقت دیداری و تخیل و افزایش اعتماد بنفس و گنجینه واژگان

صدا اموزی:اموزش صدا اول و اخر ( ک ) و تماشای فیلم مربوطه و حل کاربرگ  

با هدف : افزایش گنجینه واژگان و اشنایی با صدا اول و اخر

 

مفاهیم ریاضی :اشنایی با مفهوم از پهن و باریک و درست کردن مداد پهن و باریک خمیری و برش کاغذ پهن و باریک با قیچی  و حل کاربرگ مربوطه

باهدف : اشنایی با مفاهیم پایه ریاضی / اشنایی بامفهوم پهن وباریک / افزایش دقت دیداری

یکشنبه مفاهیم ریاضی : حل کاربرگ اشکال ناپیدا و کامل کردن شکل ها

باهدف : با هدف افزایش دقت دیداری و تخیل

مفاهیم علوم :پیدا کردن اشکال ناپیدا و نیمه دیگر

با هدف : افزایش دقت دیداری / پیدا کردن نیمه دیگر

دست ورزی : حل کاربرگ مهارت نوشتن

با هدف :هماهنگی چشم و دست / تقویت انگشت های نوشتاری وامادگی برای نوشتن

دوشنبه مهارت زندگی :صحبت در مورد سلامکردنو احترام گذاشتن و بحث وگفتگو و تماشای انیمیشن مربوطه
هنر : تلفیق نقاشی و کاردستی ماشین متحرک

با هدف : افزایش خلاقیت / دست ورزی / هماهنگی چشم و دست

بازی هدفمند :پیدا کردن نشانه ها و خط کشیدن دور انها در کتاب داستان

با هدف :مرور صدا ها و اشنا شدن با نشانه ها به صورت دیداری

سه شنبه تربیت بدنی : مرور اموزش های قبل گهواره و غلت پا جمع و ورزش های سرعتی / قدرتی و تعادلی
دست ورزی :کار با قیچی / رنگ امیزی شیرو پرش تک قیچی یال شیر

با هدف : افزایش خلاقیت  / دست ورزی / تقویت عضلات دست / هماهنگی چشمو دست

رایانه: اموزش و تمرینcopy – paste
چهارشنبه مفاهیم علوم:پیدا کردن محل زندگی جانوران و تماشای انیمیشن مربوطه
هنر :اشنایی با انواع خط  ( کشیدن نقاشی های خطی باموضوع غذای خوشمزه و خانواده )
رباتیک : تکمیل رباط ماشین و تست ان
مهارت نوشتن:حل دفتر شطرنجی کشیدن خط از راست به پایین و از بالا به پایین  

با هدف : امادگی برای نوشتن / تقویت انگشت های

 نوشتاری / هماهنگی چشم و دست  

 

                                         گزارش ماه دی

             پیـش دبستانـی و دبستــان                                پایه پیش دبستان 13 لغایت 17دی ماه 1399

                 شهـدای خلیـج فـارس                                                                                                                                             

روز و تاریخ گزارش
شنبه مهارت گوش دادن : تصویر خوانی ورنگ امیزی و صحبت در مورد بهداشت دهان و دندان  و گفتن قصه با توجه به تصاویر مربوطه و تماشای انیمیشن مربوط

با هدف : افزایش دقت دیداری و تخیل و افزایش اعتماد بنفس و گنجینه واژگان

صدا اموزی:اموزش صدا اول و اخر (پ) و تماشای فیلم مربوطه و حل کاربرگ و درست کردن نشانه پ با خمیر  

با هدف : افزایش گنجینه واژگان و اشنایی با صدا اول و اخر

 

مفاهیم ریاضی :اشنایی با مفهوم تناظر یک به یک و شمارش پا حیوانات

باهدف : اشنایی با مفاهیم پایه ریاضی / اشنایی بامفهوم تناظر و شمارش / افزایش دقت دیداری

یکشنبه مفاهیم ریاضی : اشنایی با دسته بندی بر اساس یک ویژگی وحل کاربرگ جداسازی پوشاک و میوه ها و جانوران

باهدف : با هدف اشنایی با دسته بندی

مفاهیم علوم : اشنایی با خانه جانوران و حل کاربرگ

با هدف : افزایش دقت دیداری / صحبت در مورد خانه جانوران

دست ورزی : قرینه و برش پروانه به صورت قرینه و

با هدف :هماهنگی چشم و دست / تقویت عضلات دست / اشنایی با مفاهیم پایه

دوشنبه مهارت زندگی : حضور خانم دکتر سیفی و ادامه صحبت در مورد ترس
هنر :کلاس کنسل به علت ضعیف بودن نت
بازی هدفمند :نقطه گذاری در دفتر شطرنجی و ترسیم فضایی و الگو

با هدف : افزایش دقت دیداری و هماهنگی چشم و دست و شمارش خانه ها

سه شنبه تربیت بدنی : انجام نرمش های سرعتی و قدرتی / تعادلی / کششی

مرور حرکت غلت پا جمع / گهواره و لی لی کردن

مرور راه رفتن صحیح و دویدن صحیح در غالب بازی

اموزش پرش جفت پا

دست ورزی : درست کردن ادم برفی با چوب بستنی و وسایل بازیافتی

با هدف : افزایش خلاقیت  / دست ورزی / تقویت عضلات دست / هماهنگی چشمو دست

رایانه:یاداوری و تمرین copy paste

توضیح در مورد فلش و نحوه استفاده از ان

چهارشنبه مفاهیم علوم:به علت مشکل فنی کلاس کنسل شد
هنر :اموزش ساخت کاردستی 3 بعدی صورت فیل
رباتیک : اموزش حرکت با ربات

درست کردن سازه موتور

مهارت نوشتن: به علت مشکل فنی کلاس کنسل شد

 

                                         گزارش ماه دی

             پیـش دبستانـی و دبستــان                                پایه پیش دبستان 29دی ماه لغایت1 اذر ماه 1399

                 شهـدای خلیـج فـارس                                                                                                                                             

روز و تاریخ گزارش
شنبه مهارت گوش دادن :تعطیل
صدا اموزی:تعطیل

 

مفاهیم ریاضی : تعطیل
یکشنبه مفاهیم ریاضی : تعطیل رسمی
مفاهیم علوم : تعطیل رسمی
دست ورزی : تعطیل رسمی
دوشنبه مهارت زندگی : سلام tv
هنر :ساخت کاردستی جوجه متحرک
بازی هدفمند : اموزش صدا اموزی ( او و ) و تماشای انیمیشن مربوطه و حل کاربرگ و حل کاربرگ وصل نقطه ها با توجه به الگو
سه شنبه تربیت بدنی : مرور حرکات سرعتی / قدرتی / تعادلی / کششی /

مرور حرکات پایه ( غلت پا جمع / گهواره / راه رفتن / دویدن )

انجام بازی  تمرین پرش  ( لی لی کردن / پرش جفت پا / پرش طولی )

دست ورزی : حل کاربرگ پیدا کردن اشکال ناپیدا و حل کاربرگ قرینه

با هدف : افزایش دقت دیداری /تقویت عضلات دست / مرور مفهوم قرینه

رایانه:یاداوری و تمرین copy paste

توضیح در مورد فلش و حافظه کامپیوتر

تمرین مجدد با غایبین هفته پیش

چهارشنبه مفاهیم علوم: حل کاربرگ خانه حیوانات و پیدا کردن خانه انها
هنر :اموزش مرحله اول چاپ با چنگال طرح پاندا
رباتیک : تکمیل کارهای قبلی

شروع ساخت ربات تانک

مهارت نوشتن: حل کاربرگ وصل نقطه چین و حل کاربرگ کامل کردن خط ناپیدا

با هدف : دست ورزی / افزایش دقت و تمرکز / هماهنگی چشم و دست / افزایش خلاقیت

 

 

و

                                         گزارش ماه دی

             پیـش دبستانـی و دبستــان                                پایه پیش دبستان 29دی ماه لغایت1 اذر ماه 1399

                 شهـدای خلیـج فـارس                                                                                                                                             

روز و تاریخ گزارش
شنبه مهارت گوش دادن :تعطیل
صدا اموزی:تعطیل

 

مفاهیم ریاضی : تعطیل
یکشنبه مفاهیم ریاضی : تعطیل رسمی
مفاهیم علوم : تعطیل رسمی
دست ورزی : تعطیل رسمی
دوشنبه مهارت زندگی : سلام tv
هنر :ساخت کاردستی جوجه متحرک
بازی هدفمند : اموزش صدا اموزی ( او و ) و تماشای انیمیشن مربوطه و حل کاربرگ و حل کاربرگ وصل نقطه ها با توجه به الگو
سه شنبه تربیت بدنی : مرور حرکات سرعتی / قدرتی / تعادلی / کششی /

مرور حرکات پایه ( غلت پا جمع / گهواره / راه رفتن / دویدن )

انجام بازی  تمرین پرش  ( لی لی کردن / پرش جفت پا / پرش طولی )

دست ورزی : حل کاربرگ پیدا کردن اشکال ناپیدا و حل کاربرگ قرینه

با هدف : افزایش دقت دیداری /تقویت عضلات دست / مرور مفهوم قرینه

رایانه:گزینه text در نقاشی

نقاشی 10 شکل داخل ان عدد 1 تا 10

چهارشنبه مفاهیم علوم: حل کاربرگ خانه حیوانات و پیدا کردن خانه انها
هنر :اموزش مرحله اول چاپ با چنگال طرح پاندا
رباتیک :ساخت ربات تانک
مهارت نوشتن: حل کاربرگ وصل نقطه چین و حل کاربرگ کامل کردن خط ناپیدا

با هدف : دست ورزی / افزایش دقت و تمرکز / هماهنگی چشم و دست / افزایش خلاقیت

 

 

و

گزارش هفتگی پایه‌ی دوم          هفته دوم دی ماه

کلاس های آنلاین کلاس‌های آفلاین
ریاضی: تدریس مبحث معرفی پول کلیپ آموزشی مبحث معرفی پول

کلیپ آموزش روان خوانی درس هفتم

کلیپ آموزش واژه سازی درس هفتم

کلیپ آموزش درس ششم پیام رمز را پیدا کن 2

کلیپ آموزش درس نهم هدیه های آسمان

فارسی: تدریس درس هفتم (دوستان ما) قسمت روان خوانی و واژه سازی
علوم : تدریس قسمت دوم درس ششم علوم (پیام رمز را پیدا کن 2)
هدیه های آسمان: دیدن کلیپ درس نهم (اهل بیت پیامبر)

گزارش هفتگی پایه‌ی دوم          هفته سوم دی ماه

کلاس های آنلاین کلاس‌های آفلاین
ریاضی: تدریس مبحث معرفی اعداد سه رقمی کلیپ آموزشی مبحث معرفی اعداد سه رقمی

کلیپ آموزش بیاموزیم درس هفتم

کلیپ آموزش بخوان و بیندیش درس هفتم

کلیپ آموزشی علوم درس ششم

فارسی: تدریس بیاموزیم و بخوان و بیندیش درس هفتم (دوستان ما)
علوم : مرور قسمت اول درس ششم و تدریس قسمت پایانی
هدیه های آسمان: تدریس معکوس درس دهم توسط بچه ها

گزارش هفتگی پایه‌ی دوم          هفته چهارم دی ماه

کلاس های آنلاین کلاس‌های آفلاین
ریاضی: تدریس مبحث اعداد تقریبی کلیپ آموزشی مبحث اعداد تقریبی

کلیپ آموزش روان خوانی درس هشتم

کلیپ آموزش درس هفتم (اگر تمام شود)

کلیپ آموزش درس یازدهم هدیه های آسمان (نماز بخوانیم)

فارسی: تدریس دری هشتم (از همه مهربان تر) قسمت روان خوانی
علوم : تدریس درس هفتم (اگر تمام شود)
هدیه های آسمان: تدریس درس یازدهم (نماز بخوانیم)

گزارش کلاسی دی ماه 99 پایه چهارم

کلاس های آنلاین کلاس‌های آفلاین
ریاضی:

تدریس فصل چهارم  ( معرفی زاویه ها )  ،  ( تبدیل واحد‌های زمانی )   ( اندازه‌گیری زاویه )  ،  حل تمرینات کتاب کار سلام

محتواهای آموزشی ارسالی:

آموزش مبحث تقسیم بر عددهای دو رقمی

آموزش مبحث زاویه ها

آموزش مبحث اندازه گیری زاویه

آموزش درس دهم فارسی

آموزش درس هفتم علوم

آموزش درس هشتم علوم

آموزش درس ششم علوم

آموزش درس هشتم  اجتماعی

آموزش درس نهم  اجتماعی

آموزش درس دهم  اجتماعی

آموزش درس هشتم هدیه ها

آموزش درس نهم هدیه ها

 

فارسی:

تدریس درس هشتم ( درس آزاد )

تدریس درس دهم ( باغچه‌ی اطفال )

شروع تدریس درس یازدهم (فرمانده دل‌ها )

حل تمرینات کتاب نگارش

حل تمرینات کتاب کار سلام

علوم :

تدریس درس هفتم علوم ( آهن‌ربا در زندگی )

مرور و پرسش کلاسی دروس اول تا ششم

تدریس درس هشتم علوم ( آسمان در شب )

تماشای فیلم های آموزشی و انجام آزمایشات مربوطه

اجتماعی:

تدریس درس نهم اجتماعی ( نخستین شهر‌ها )

تدریس درس دهم ( مورّخان )

تدریس درس یازدهم (سفری به شهر همدان)

تدریس درس دوازدهم (سفری به تخت جمشید 1)

تدریس درس سیزدهم (سفری به تخت جمشید 2)

بحث و گفتگو و پرسش و پاسخ کلاسی

هدیه های آسمان:

تدریس درس هشتم هدیه ها ( دیدار دوست )

تدریس درس نهم هدیه ها ( کودک شجاع )

شروع تدریس درس دهم ( روشن ترین شب )

پرسش و پاسخ کلاسی

 

گزارش کلاس پنجم تا تاریخ ۲۱بهمن تقدیمتان می گردد:
ریاضی: تا پایان صفحه ی ۹۰ تدریس شد و تمام سوالات با کمک بچه ها حل شده و اشکال گیری شد.
کتاب کار ریاضی سلام تا صفحه ی ۹۸ در کلاس حل شده و اشکال گیری شد.
کتاب کار خیلی سبز تا صفحه ی ۱۳۴ در منزل انجام شد.
علوم : بخشی از درس کارها آسان می شود ۲ تدریس شد.
فیلمهای فندق دو درس گذشته در کلاس پخش شد.
فارسی : درس ۱۲ (درس آزاد) تدریس شد راهنمایی های لازم در کلاس ارائه شد و دانش آموزان تا پایان نگارش درس ۱۲ را به عنوان تکلیف منزل انجام دادند.
هدیه های آسمان : تاپایان صفحه ی ۹۸ تمامی تمرینات کتاب در کلاس و سوالات دفترچه ی راهنمای هدیه های آسمان نیز تا پایان درس ۱۳ در منزل به عنوان تکلیف انجام شد.
اجتماعی : تا پایان همسایه های ۲ تدریس شد . سوالات کتاب در کلاس پاسخ داده شد ، توضیحات لازم داده شد ، پلی کپی نمونه سوالات دو درس همسایه های ۱و۲ به عنوان تکلیف منزل ارائه شد.
با احترام – نیساری

گزارش عملکرد پایه ششم
کلاس های آنلاین
ریاضی:
هفته اول و دوم : ادامه حل تمرین های فصل3 کتاب رشادت و کتاب کار سالم/ تدریس دوران، تقارن مرکزی و مرکز تقارن/ تدریس محورهای مختصات
هفته سوم و چهارم: حل تمرین های کتاب کار سالم/ تدریس تقارن و مختصات/ حل تمرین های کتاب رشادت
فارسی:
هفته اول : حل تمرین های درس8 از جزوه درسی/ حل تمرین های کتاب کار سالم/ پرسش روخوانی/ تدریس دانش زبانی “قید”
هفته دوم : حل تمرین های کتاب کار سالم/ تدریس آرایه منادا/ تمرین و پرسش درس های 4تا6 به صورت از کی بپرسم
هفته سوم : خوانش متن درس9 /حل کتاب کار سالم/ تدریس دانش زبانی “مسند”/ امال/ حل تمرین های جزوه درسی
هفته چهارم : خوانش متن درس01 /مشخص کردن افعال متن/ ارزیابی درس5تا8
گزارش عملکرد پایه ششم
علوم:
هفته اول و دوم: تکمیل حل تمرینات فصل5 کتاب کار/ تدریس ورزش و نیرو0( تعریف نیرو، قانون های نیوتن(/ ارزیابی فصل5
هفته سوم و چهارم: تکمیل تمرینات فصل6 کتاب کار/ تدریس درس ورزش و نیرو2 ( نیروهای تماسی و غیر تماسی/ حل تمرین های کتاب کار
هدیه های آسمانی:
هفته اول و دوم: پرسش و پاسخ درس7 /تدریس درس8
هفته سوم و چهارم: تدریس درس 9
مطالعات اجتماعی:
هفته اول و دوم : تدریس درس8و9 /پرسش و پاسخ
هفته سوم و چهارم : ارزیابی درس 5تا8 /تدریس درس01و00 /پرسش درس9تا00
گزارش عملکرد پایه ششم
تفکر و پژوهش:
گفت و گو در مورد کنترل خشم
مهارت های زندگی:
هفته اول و دوم :مشاهده کلیپی در مورد مهربانی کردن و همدلی و بحث و گفت و گو در مورد آن
هفته سوم و چهارم: بحث و گفت و گو در زمینه خود آگاهی
محتواهای ارسالی) کالس های آفالین(
ریاضی:
آموزش اعداد اعشاری
حل تمرین کتاب کار سالم )مبحث ضرب اعداد اعشاری(
حل تمرین کتاب کار سالم ) مبحث تقسیم اعداد اعشاری(
گزارش عملکرد پایه ششم
حل تمرین کتاب تست تیزهوشان) مبحث ضرب اعداد اعشاری(
حل تمرین کتاب تست تیزهوشان )مبحث تقسیم اعداد اعشاری(
حل تمرین کتاب کار سالم )فصل4؛ مبحث الگو در مختصات(
حل تمرین کتاب کار سالم ) فصل4؛ مبحث مختصات(
حل تمرین کتاب کار سالم ) فصل4؛ مبحث تقارن و مختصات(
حل تمرین تست تیزهوشان ) فصل4؛ مبحث تقارن و مختصات(
فارسی:
درس 7 و8 /بررسی شعر/تاریخ ادبیات و تدریس دانش زبانی “مسند”
بررسی درس9 /بررسی شعر و متن/ تاریخ ادبیات/ تدریس دانش زبانی “کلمات غیر ساده”
بررسی درس 01 /تدریس دانش زبانی “منادا” و “قید”
علوم:
آموزش درس 5 -مبحث زلزله
گزارش عملکرد پایه ششم
آموزش درس5 -مبحث آتشفشان
آموزش درس6 -ورزش و نیرو0( قسمت اول(
آموزش درس 6 -ورزش و نیرو0(قسمت دوم(
آموزش درس7 -ورزش و نیرو2( قسمت اول(
آموزش درس 7 -ورزش و نیرو2(قسمت دوم(
هدیه های آسمانی:
فیلم آموزشی در مورد کهکشان و بحث توحید و یگانگی خدا
آموزش درس8
آموزش درس9(قسمت اول(
آموزش درس9( قسمت دوم(
مطالعات اجتماعی:
آموزش درس8
گزارش عملکرد پایه ششم
آموزش دزس9
آموزش درس01