شهـدای خلیـج فـارس                                                                                                                                             

روز و تاریخ گزارش
شنبه مهارت گوش دادن : حل کاربرگ دقت و تمرکز و کاربرگ ارتباط اشیا
صدا اموزی:حل کاربرگ میوه ها و مشاهده دانه میوه ها و حل کاربرگ دست ورزی

 

مفاهیم ریاضی : حل کاربرگ اختلاف تصاویر و اشنایی با مفهوم پشت و جلو
یکشنبه مفاهیم ریاضی : حل کاربرگ شمارش و صحبت در مورد بیشتر و کمتر با لگو و بازی
مفاهیم علوم : حل کاربرگ نقشه ایران و صحبت در مورد کوه ها و دریا ها و جنگل ها و رنگ امیزی به رنگ های خواسته شده
دست ورزی :  رنگ امیزی کاربرگ پسر کوچولو و برش موهای پسر کوچولو با قیچی
دوشنبه مهارت زندگی : حل کاربرگ صدا اموزی ( گ ) و اشناییبا صدا اول و اخر
هنر :بازی نمایش به همراه کشیدن نقاشی با تکنیک انتخابی دانش اموز
بازی هدفمند : حل کاربرگ خطوط نا پیدا و بازی فرمانده و سرباز با هدف دقت شنیداری
سه شنبه مهارت نوشتن :اموزش دوخت و کار با کاموا و ماهی
دست ورزی : حل دفتر شطرنجی و شمردن خانه های شطرنجی و الگو ماشین
رایانه: گزینه text در نقاشی ( حروف روی کیبورد )

نقاشی 10شکل داخل ان حروف انگلیسی

چهارشنبه سلام tv
هنر :بازی ونمایش با موضوع اب و باران و دانه های برف
رباتیک : تماشای فیلم ربات ها
تربیت بدنی : انجام نرمش های کششی / سرعتی / تعادلی / قدرتی همراه بازی / مرور غلت پا جمع و گهوراه / مجسمه / راه رفتن ( دویدن و لی لی کردن ) مرور پرش جفت پا / حرکت چهار دست و پا / تقویت عضلات و چابکی

 

 

 

روز و تاریخ گزارش
شنبه مهارت گوش دادن :  گفتن قصه توسط بچه ها و تصویر سازی با توجه به قصه های گوش داده شده
صدا اموزی: اموزش صدا( گ ) با هدف اشنایی با صدا اخر و اول و افزایش گنجینه واژگان و حل کاربرگ  

 

مفاهیم ریاضی : کامل کردن شکل ها با توجهبه الگو

با هدف افزایش دقت دیداری

یکشنبه مفاهیم ریاضی : اموزش مفهوم کوتاه تا بلند با توجه به شمارش و حل کاربرگ مربوطه و بازی با لگو و مداد چیدن مداد و لگو از کوتاه به بلند
مفاهیم علوم : حل کاربرگ احساسات و صحبت در مورد مختلف و چه چیزهایی باعث به وجودامدناحساسات متلف می شود
دست ورزی :  وصل خط چین های سفینه و کامل کردن ان با توجه به تخیل ورنگ امیزی
دوشنبه مهارت زندگی : وصل نقطه ها در جهت فلش

با هدف دست ورزی و دقت دیداری و هماهنگی چشم و دست ( جابه جایی فعالیت )

هنر :به علت مشکل فنی کلاس برگزار نشد
بازی هدفمند : بازی دقت و حافظه دیداری

تماشای تصویر و پرسیدن سوال های مختلف در مورد تصویر

سه شنبه مهارت نوشتن : ویژه برنامه روز مادر درست کردن

درسست کردن کارت پستال

دست ورزی : ویژه برنامه روز مادر درست کردن دسر
رایانه: تمرین اعداد و شمارش در paint
چهارشنبه سلام tv
هنر : تعطیل به مناسبت روز مادر
رباتیک : تعطیل به مناسبت روز مادر
تربیت بدنی : تعطیل به مناسبت روز مادر

 

 

و

 

روز و تاریخ گزارش
شنبه مهارت گوش دادن : بروز رسانی سامانه
صدا اموزی:  بروز رسانی سامانه

 

مفاهیم ریاضی :   بروز رسانی سامانه
یکشنبه مفاهیم ریاضی : بروز رسانی سامانه
مفاهیم علوم : پیدا کردن بیابان ها و دریاها و جنگل ها و کوه ها در نقشه و رنگ امیزی نقشه ایران
دست ورزی :  درست کردن پرنده با کارتن بازیافتی  و رنگ امیزی و کلاژ
دوشنبه مهارت زندگی :  صحبت در مورد تنوع پوشش در شهر های مختلف و حل کاربرگ
هنر : اموزش نقاشی  خرس و اموزش چگونگی کشیدن اجسام دور و نزدیک در نقاشی
بازی هدفمند : درست کردن نماد ها با خمیر و شمارش با دست نمکی و لوبیا
سه شنبه مهارت نوشتن : سلام  tv  به مناسبت 22 بهمن
دست ورزی : حل دفتر شطرنجی و کشیدن جوجه و شمردن خونه های شطرنجی
رایانه: تفنگ بازی / کشف امیر محمد ( slide show ) / نقاشی ساختمان
چهارشنبه     تعطیل به مناسبت 22 بهمن
هنر : تعطیل به مناسبت 22 بهمن
رباتیک : تعطیل به مناسبت 22 بهمن
تربیت بدنی : تعطیل به مناسبت  22 بهمن

 

 

 

روز و تاریخ گزارش
شنبه مهارت گوش دادن : بازی قورباغه با هدف افزایش دقت شنیداری و حل کاربرگ شکل ها را کامل کنید با هذف افزایش دقتدیداری
صدا اموزی: اموزش صدا ( ای ) و حل کاربرگ مربوطه

با هدف افزایش گنجینه واژگان / اشنایی با صدا اول و اخر / اشنایی با نشانه ها به صورت دیداری

 

مفاهیم ریاضی : جبرانی کلاس هنر

انجام مرحله دوم چاپ با چنگال با موضوع انتخاب توسط نواموزان

یکشنبه مفاهیم ریاضی :   اموزش سدوکو با بازی ومیوه و حل کاربرگ مربوطه
مفاهیم علوم : رنگ امیزی نقشه ایران به رنگ پرچم ایران و درست کردن پرچم ایران با نان و خیار و پنیر و گوجه
دست ورزی :  وصل نقطه چین و طراحی چادر و روسری با اشکال هندسی

با هدف دست ورزی و هماهنگی چشم و دست

دوشنبه مهارت زندگی :   حضور خانم دکتر سیف سر کلاس و صحبت در مورد مسعولیت پذیری و خواب ب موقع و منظم
هنر : ساخت عروسک دستی با کاغذ رنگی و انجام بازی و نمایش توسط دانش اموزان
بازی هدفمند :    حل کاربرگ ارتباط و مهارت نوشتن
سه شنبه مهارت نوشتن : اموزش سایه ها تماشای انیمیشن مربوطه وحل کاربرگ
دست ورزی : بازی با لگو و الگو جدید و حل کاربرگ الگو
رایانه:  معرفی هارد و فضای ذخیره در کامپیوتر

اموزش تعویض ایکون پوشه

چهارشنبه     تعطیل به  علت تعداد زیاد غایبین
هنر : تعطیل به  علت تعداد زیاد غایبین
رباتیک : تعطیل به علت تعداد زیاد غایبین
تربیت بدنی : تعطیل به علت تعداد زیاد غایبین

 

 

و

                         

گزارش هفتگی پایه‌ی دوم          هفته اول بهمن

کلاس های آنلاین

کلاس‌های آفلاین

ریاضی: تدریس مبحث اندازه گیری طول فصل پنجم

کلیپ آموزشی مبحث اندازه گیری طول

کلیپ آموزش روان خوانی درس نهم

کلیپ آموزش واژه سازی درس نهم

کلیپ آموزش فصل هشتم علوم (بسازیم و لذت ببریم)

فارسی: تدریس درس نهم (زیارت) قسمت روان خوانی و واژه سازی

علوم : تدریس درس هشتم علوم ( بسازیم و لذت ببریم)

هدیه های آسمان: تدریس معکوس درس دوازدهم  

 

 

گزارش هفتگی پایه‌ی دوم          هفته دوم بهمن

کلاس های آنلاین کلاس‌های آفلاین
ریاضی: تدریس مبحث اندازه گیری دقیق تر فصل پنجم کلیپ آموزشی مبحث اندازه گیری دقیق تر

کلیپ آموزش بیاموزیم درس نهم

کلیپ آموزش بخوان و بیندیش درس نهم

 

فارسی: تدریس درس نهم (زیارت) قسمت بیاموزیم و بخوان و بیندیش
علوم : انجام تمرینات کتاب کار علوم

گزارش هفتگی پایه‌ی دوم          هفته سوم بهمن

کلاس های آنلاین کلاس‌های آفلاین
ریاضی: تدریس مبحث سانتی متر فصل پنجم کلیپ آموزشی مبحث سانتی متر

کلیپ آموزش روان خوانی درس دهم

کلیپ آموزش واژه سازی درس دهم

کلیپ آموزش فصل نهم علوم (سرگذشت دانه)

فارسی: تدریس درس دهم (هنرمند) قسمت روان خوانی و واژه سازی
علوم : تدریس درس نهم علوم ( سرگذشت دانه)
هدیه های آسمان: تعطیل  

گزارش هفتگی پایه‌ی دوم          هفته چهارم بهمن

کلاس های آنلاین کلاس‌های آفلاین
ریاضی: تدریس مبحث میلی متر فصل پنجم کلیپ آموزشی مبحث میلی متر

کلیپ آموزش بیاموزیم درس دهم

کلیپ آموزش شعر و حکایت درس دهم

 

فارسی: تدریس درس دهم (هنرمند) قسمت بیاموزیم ، شعر و حکایت
علوم : انجام تمرینات کتاب کار علوم
هدیه های آسمان: تدریس معکوس درس سیزدهم (بهترین دوست)

گزارش بهمن ماه پایه سوم

 

هفته اول بهمن

فارسی: تدریس شعر لحظه ی سبز دعا  + روانخوانی شعر توسط دانش آموزان + تکرار و تمرین معنی لغات درس  

ریاضی: تمرین و تکرار کلی ضرب  + تدریس خط و نیم خط و ضلع + تمرین و تکرار خط و نیم خط و ضلع + حل تمرینات کتاب مربوط به خط و نیم خط و ضلع

هدیه های آسمانی: تدریس درس ماه مهمانی خدا و پاسخ به سوالات کتاب + پرسش از درس گفت و گو با خدا

علوم: تدریس فصل نور و مشاهده اجسام + مشاهده انیمیشن مربوط نور و مشاهده اجسام + پرسش و پاسخ از درس + انجام آزمایشات درس

اجتماعی: تدریس درست مصرف کنیم + مشاهده انیمیشن در مورد درس + پرسش و پاسخ از دانش آموزان

هفته دوم بهمن

 

فارسی: تدریس درس بوی نرگس + تمرین و تکرار روانخوانی درس بوی نرگس توسط دانش آموزان + تدریس معانی لغات جدید درس + تمرین و تکرار لغات جدید + تدریس واژه آموزی کلمات مرکب با کلمه ی دل + دیکته پای تخته ای درس بوی نرگس

ریاضی: تدریس نام گذاری پاره خط و خط + تمرین و تکرار نام گذاری پاره خط و خط + حل تمرینات کتاب + حل سوالات اضافه در کلاس در رابطه با مبحث نام گذاری پاره خط و خط + تدریس شعاع و قطر

هدیه های آسمانی: مشاهده انیمیشن مربوط به درس ماه مهمانی خدا +  تدریس شعر سفره ی خداوند+ خواندن شعر توسط دانش آموزان و پاسخ به سوالات درس

علوم: انجام آزمایشات آینه ها + پرسش و پاسخ از درس + پاسخ به سوالات متن کتاب

اجتماعی: تدریس معکوس بازیافت  توسط دانش آموزان + تدریس درس بازیافت + مشاهده انیمیشن مربوط به درس.

 

هفته سوم بهمن

فارسی: تدریس حوض فیروزه ای + املا درس پیراهن بهشتی + تمرین و رفع اشکال نگارش درس بوی نرگس+ روانخوانی حوض فیروزه ای توسط دانش آموزان + تدریس ضرب المثل دوقورت و نیمش باقیست+ روانخوانی مثل توسط دانش آموزان

ریاضی: تدریس محیط+تمرین و تکرار محیط + حل و رفع اشکال سوالات مربوط به مبحث محیط + تدریس فرمول محیط مستطیل و مربع  

هدیه های آسمانی: تدریس درس عید مسلمانان + متن درس عید مسلمانان  + پرسش و پاسخ درس ماه مهمانی خداوند

علوم: تدریس جست و جو کنیم و بسازیم  + حل سوالات کتاب + پرسش و پاسخ از درس جست و جو کنیم و بسازیم + انجام آزمایش مربوط به آینه فرو رفته و برآمده

اجتماعی:پرسش و پاسخ از درس بازیافت+ پاسخ به سوالات کتاب

هفته چهارم بهمن

فارسی: تدریس یار مهربان + معنی لغات جدید+ روانخوانی درس توسط دانش آموزان + تدریس واژه آموزی کلمات مرکب با کلمه ی مند+ دیکته پی تخته ای یار مهربان + روانخوانی شعر نقاش دنیا + حفظ شعر

ریاضی: تدریس مساحت +تمرین و تکرار سوالات مساحت  + حل و رفع اشکال سوالات مربوط به مبحث مساحت  + تدریس فرمول مساحت  مستطیل و مربع + حل سوالات اضافه در مورد محیط و مساحت  

هدیه های آسمانی: تدریس درس سخن آسمانی  + متن درس سخن آسمانی + پرسش و پاسخ درس عید مسلمانان + پاسخ به سوالات متن کتاب

علوم: پرسش و پاسخ از درس نور و مشاهده اجسام و جست و جو کنیم و بسازیم+ مشاهده کارتون سفرهای علمی با موضوع نیرو

اجتماعی: : تدریس درس خانه ام را دوست دارم  + مشاهده انیمیشن مربوط به درس +پرسش و پاسخ از درس

گزارش کلاسی بهمن ماه 99 پایه چهارم

کلاس های آنلاین کلاس‌های آفلاین
ریاضی:

تدریس فصل پنجم  ( عدد مخلوط )  ،  ( عدد اعشاری ) ،  ( جمع و تفریق عدد اعشاری )  ،  حل تمرینات کتاب کار سلام

محتواهای آموزشی ارسالی:

آموزش مبحث عدد مخلوط

آموزش مبحث عدد اعشاری

آموزش مبحث جمع و تفریق عدد اعشاری

آموزش درس دوازدهم فارسی

آموزش درس سیزدهم فارسی

آموزش درس نهم علوم

آموزش درس دهم علوم

آموزش درس چهاردهم علوم

آموزش درس پانزدهم اجتماعی

آموزش درس شانزدهم اجتماعی

آموزش درس دهم هدیه ها

آموزش درس یازدهم هدیه ها

آموزش درس دوازدهم هدیه ها

فارسی:

تدریس درس یازدهم ( فرمانده دل‌ها )

تدریس درس دوازدهم ( یک اتفاق ساده )

تدریس درس سیزدهم ( لطف حق )

حل تمرینات کتاب نگارش

حل تمرینات کتاب کار سلام

علوم :

تدریس درس نهم علوم ( بدن ما 1 )

مرور و پرسش کلاسی دروس هفتم و هشتم

تدریس درس دهم علوم ( بدن ما 2 )

تماشای فیلم های آموزشی و انجام فعالیت‌های مربوطه

اجتماعی:

تدریس درس چهاردهم اجتماعی ( سفری به شهر باستانی کرمانشاه )

تدریس درس پانزدهم ( کوه ها و دشت های زیبا )

تدریس درس شانزدهم (آب و هوا)

انجام کاربرگ های کتاب درسی

بحث و گفتگو و پرسش و پاسخ کلاسی

هدیه های آسمان:

تدریس درس دهم هدیه ها ( روشن ترین شب )

تدریس درس یازدهم هدیه ها ( دوست خوب )

شروع تدریس درس دوازدهم ( روزی برای تمام بچه ها )

پرسش و پاسخ کلاسی

سلام و احترام
گزارش هفته ی پایانی بهمن :
ریاضی تاپایان جمع اعداد اعشاری تدریس شد و سوالات کتاب درسی و کتاب کار سلام تا پایان جمع اعداد اعشاری در کلاس حل شد. کتاب کار خیلی سبز در منزل تا صفحه ی ۱۴۲ انجام شد.
علوم تا پایان درس کارها آسان می شود ۲ تدریس شد . کتاب کار خیلی سبز تا پایان صفحه ی ۹۸ در منزل حل شد .قسمت چهارم مستند سیاره ی یخ زده در کلاس پخش شد.
فارسی تا پایان درس ۱۳ تدریس شد و کلمات مهم و هم خانواده های فارسی نیز تا پایان درس سیزده در کلاس به دانش آموزان ارائه شد.رونویسی بخشی از درس واملای کلاسی و منزل نیز انجام شد.
مهارتهای زندگی: در مورد قدردانی از پدر و مادر و اطرافیان در کلاس گفت وگو شد.
اجتماعی: کنفرانس در مورد کشورهای همسایه توسط ۳ نفر از دانش آموزان انجام شد.
هدیه های آسمان: کلاس برای درس فارسی اختصاص یافت.
موفق و سربلند باشید.نیساری

کلاس های آنلاین

ریاضی:

هفته اول

 • حل تمرین/ رفع اشکال و ارزیابی فصل4 (تقترن و مختصات)
 • تدریس مبحث اندازه گیری و حل تمرینات مربوطه از کتاب درسی،کتاب کار و کتاب تست تیزهوشان رشادت

هفته دوم

 • تدریس مبحث حجم و حل تمرینات مربوطه از کتاب درسی،کتاب کار

هفته سوم

 • تدریس مبحث مساحت دایره و حل تمرینات مربوطه از کتاب درسی،کتاب کار و کتاب تست تیزهوشان رشادت

هفته چهارم

 • تدریس مبحث خط و زاویه و حل تمرینات مربوطه از کتاب درسی

فارسی:

هفته اول

 • تدریس دانش زبانی درس10 و حل تمرین های جزوه درسی و کتاب کار
 • پرسش روان خوانی و درک مطلب درس10 و خوانش انشا

هفته دوم

 • بررسی تا پایان درس10 کتاب نگارش
 • خوانش شعر ، معنی شعر، بررسی نکات دستوری و ادبی درس11
 • تدریس مبحث تشبیه

هفته سوم

 • حل تمرینات مرتبط با درس 11 از کتاب کار
 • تمرین ، مرور و پرسش دروس قبلی به صورت بازی جذاب از کی بپرسم

هفته چهارم

 • روان خوانی درس12 و بررسی نکات دستوری و ادبی درس دوستی و مشاوره (12) و حل قسمت های مرتبط از کتاب کار
 • تمرین و مرور به صورت بازی از کی بپرسم

 

علوم:

هفته اول

 • ارزیابی درس 6و7
 • تدریس درس8
 • حل تمرینات درس8 کتاب کار

هفته دوم

 • مرور و تمرین دروس قبلی به صورت بازی از کی بپرسم
 • تدریس درس9

هفته  سوم

 • حل تمرینات درس9 کتاب کار
 • پرسش و مرور به صورت بازی جذاب از کی بپرسم
 • انجام آزمایش مارپیچ کاغذی

هفته چهارم

 • ارزیابی درس8و9
 • تدریس درس10
 • حل تمرینات درس10 کتاب کار

 

هدیه های آسمانی:

 • تمرین و پرسش درس9
 • تدریس درس 10 ( ارائه کنفرانس دانش آموزی)
 • تدریس درس11

مطالعات اجتماعی:

 • تدریس درس14
 • ارزیابی درس12تا14
 • تدریس درس15
 • بررسی کاربرگه های 1تا6 اجتماعی

مهارت های زندگی:

 • بحث و گفت و گو در مورد مدیریت هیجانات
 • بحث و گفت و گوی کلاسی در مورد اضطراب و استرس و مدیریت استرس در شرایط بحرانی

محتواهای ارسالی( کلاس های آفلاین)

ریاضی:

 • 2 فایل حل تمرین آموزش مساحت دایره
 • 2 فایل حل تمرین کتاب تست تیزهوشان( مبحث اندازه گیری)
 • 1 فایل حل تمرین کتاب کار سلام (مبحث حجم)
 • 3 فایل حل تمرین کتاب کار سلام (مبحث مساحت)

فارسی:

 • فیلم آموزشی آرایه ادبی «تشبیه»
 • فیلم بررسی نکات، آرایه های ادبی و نکات دستوری شعر درس 11
 • بررسی نکات ، آرایه های ادبی و نکات دستوری درس 12 (دوستی)
 • بررسی نکات، آرایه های ادبی و نکات دستوری درس 12 (مشاوره)

علوم:

 • فیلم آموزشی درس8 (طراحی کنیم و بسازیم)
 • فیلم آموزشی درس9 (انواع انرژی)
 • فیلم آموزشی درس9 (تبدیل های انرژی)

هدیه های آسمانی:

 • فیلم آموزشی درس9 (قسمت اول)
 • فیلم آموزشی درس9 (قسمت دوم)
 • فیلم آموزشی درس10

مطالعات اجتماعی:

 • فیلم آموزشی درس14
 • فیلم آموزشی درس15