روز و تاریخ گزارش
شنبه مهارت گوش دادن : جبرانی رباتیک

ادامه ساخت و تکمیل ربات تانک

صدا اموزی: اموزش صدا (خ) و حل کاربرگ مربوطه

با هدف افزایش گنجینه واژگان / اشنایی با صدا اول و اخر / اشنایی با نشانه ها به صورت دیداری

 

مفاهیم ریاضی :بازی جهت ها و بازی برعکس و حل کاربرگ جهت ها
یکشنبه مفاهیم ریاضی :   مرور جدول سدوکو و حل کاربرگ مربوطه
مفاهیم علوم : صحبت در مورد مشاغل و حل کاربرک مربوطه
دست ورزی : جبرانی کلاس ورزش

مرور جلسات گذشته نرمش های سرعتی / قدرتی و تعادلی و مرور حرکات پایه

دوشنبه مهارت زندگی :  صحبت در مورد وسایل نقلیه و اوردن اسباب بازی وسایل نقلیه وحل کاربرگ مربوطه
هنر : ساخت کارت پستال به مناسبت روز پدر

ساخت شابلون وچاپ انگشت

بازی هدفمند :  بازی با لگو و کاموا و رد کردن کاموا از لگو مارپیچ و حل کاربرگ دست ورزی
سه شنبه مهارت نوشتن : صحبت در مورد مشاغل مفید و غیر مفید و حل کاربرگ مربوطه
دست ورزی : حل کاربرگ الگو و وصل نقطه ها و کشیدن نقاشی به مناسبت روز پدر
رایانه:  رنگ با مدل مداد رنگی paint
چهارشنبه     سلام tv
هنر : اموزش نقاشی و معرفی 1 تکنیک رنگ امیزی با ابرنگ و مداد شمعی
رباتیک : نمایش فیلم

 

تربیت بدنی : تمرین نرمش های قدرتی و سرعتی و استقامتی و بازی توپ و حرکات تعادلی و لی لی کردن و پرش تک پا و پرش طول و پرش جفت پا و حرکت گهواره و غلت پا جمع

 

 

روز و تاریخ گزارش
شنبه مهارت گوش دادن : بازی پرسیدن سوال در مورد علایق بچه ها و مجدد پرسیدن همان سوال از دوستان خود با هدف افزایش دقت شنیداری و حل کاربرگ اختلاف تصاویر با هدف افزایش دقت دیداری
صدا اموزی: اموزش صدا (ق) و حل کاربرگ مربوطه

با هدف افزایش گنجینه واژگان / اشنایی با صدا اول و اخر / اشنایی با نشانه ها به صورت دیداری و درست کردن نشانه با عدس

 

مفاهیم ریاضی : اشنایی با مفهوم عدد و شمارش و تقویت مهارت تشخیص و افزایش دقت و تمرکز و انجام فعالیت ابتدا با لگو و مرحله بعد حل کاربرگ
یکشنبه مفاهیم ریاضی :   حل کاربرگ اشکال هندسی و وصل نقطه چین و خط چین و کشیدن اشکال هندسی
مفاهیم علوم :اشنایی با مقررات عبور از خیابان و احترام به قوانین و مراقبت از خود و اشنایی با قوانین راهنمایی و رانندگی
دست ورزی : وصل نقطه چین های وسایل نقلیه و کامل کردن انها با هدف دست ورزی و هماهنگی چشم و دست و تقویت عضلات ظریف دست
دوشنبه مهارت زندگی :  تماشای انیمیشن انتخاب شغل و صحبت در مورد مشاغل مختلف و حل کاربرگ مربوطه
هنر :  اموزش نقاشی فوتکی با نی و تبدیل لکه های رنگی به اشکال ذهنی دانش اموزان
بازی هدفمند :  بازی دقت شنیداری و تکرار صدا رنگ ها و حل کاربرگ دقت دیداری و تشخیص شباهت ها
سه شنبه مهارت نوشتن : صحبت در مورد اهمیت درخت و تماشای انیمیشن مربوطه و بحث و گفتگو و حل کاربرگ مربوطه
دست ورزی : حل دفتر شطرنجی و اموزش الگوجدید
رایانه:  یاداوریو تمرین مدل های رنگی  ( مداد رنگی )
چهارشنبه     سلام tv
هنر : اموزش ساخت کاغذ رنگی های مختلف وساختحلزونو جوجه با کاغذ رنگی های ساخته شده توسط دانش اموزان
رباتیک : ساخت رباتیک غیر حرکتی و ادامه ساخت ربات تانک

 

تربیت بدنی : کلاس برگزار نشد جبرانی کلاس هفته اینده برگزار خواهد شد

 

 

روز و تاریخ گزارش
شنبه مهارت گوش دادن : دید و بازدید و عید دیدنی مجازی
صدا اموزی: اموزش صدا (چ) و حل کاربرگ مربوطه

با هدف افزایش گنجینه واژگان / اشنایی با صدا اول و اخر / اشنایی با نشانه ها به صورت دیداری و درست کردن نشانه با خمیر

 

مفاهیم ریاضی : کار با قیچی برش تک قیچی سبزه عید و چاپ با انگشت و درست کردن سنبل عید
یکشنبه مفاهیم ریاضی :   توالی و تماشای تصاویر و پیدا کردن الگو و حل کاربرگ و درست کردن الگو با خمیر و کاموا
مفاهیم علوم : صحبت در مورد لوازم برقی منزل و طرح سوال و نام بردن لوازم برقی منزل و حل کاربرگ مربوطه
دست ورزی : فعالیت دقت دیداری و کامل کردن تصاویر
دوشنبه مهارت زندگی :  مهارت نوشتن کامل کردن سفره هفت سین و صحبت در مورد عید و مراسم و اداب و رسوم عید
هنر :  اموزش نقاشی حلزون با دست و فضا سازی اطراف
بازی هدفمند :  کار با قیچی و دست ورزی و رنگ امیزی و برش تک قیچی تیغ جوجه تیغی
سه شنبه مهارت نوشتن : حل دفتر شطرنجی و یادگیری الگو جدید ( گل )
دست ورزی : صحبت در مورد وسایل نقلیه و حرکت انها و حل کاربرگ
رایانه:  تفاوت save as/ و تفاوت ان با save
چهارشنبه     سلام tv
هنر : ساخت مجسمه های تلفیقی / ابزار کار مقوا و نخ های رنگی
رباتیک : اموزش لاکپشت و جا لیوانی و صحبت در مورد ربات ها

 

تربیت بدنی : به علت تعداد بالا غایبین کلاس کنسل

 

 

کلاس های آنلاین کلاس‌های آفلاین
ریاضی: تدریس مبحث مقایسه اعداد فصل ششم کلیپ آموزشی مبحث مقایسه اعداد فصل ششم

کلیپ آموزش روان خوانی درس دوازدهم

کلیپ آموزش واژه سازی درس دوازدهم

 

فارسی: تدریس درس دوازدهم (فردوسی) قسمت روان خوانی و واژه سازی
علوم : انجام تمرینات کتاب کار
کلاس های آنلاین کلاس‌های آفلاین
ریاضی: تدریس مبحث جمع و تفریق اعداد سه رقمی (فرآیندی) کلیپ آموزشی مبحث جمع و تفریق اعداد سه رقمی (فرایندی)

کلیپ آموزش بیاموزیم درس دوازدهم

کلیپ آموزش بخوان و بیندیش درس دواردهم

کلیپ آموزشی علوم درس یازدهم

فارسی: تدریس بیاموزیم و بخوان و بیندیش درس دوازدهم (فردوسی)
علوم : تدریس فصل یازدهم (من رشد می کنم) و انجام تمرینات کتاب کار  
هدیه های آسمان: تدریس معکوس درس چهاردهم(دعای باران)
کلاس های آنلاین کلاس‌های آفلاین
ریاضی: تدریس مبحث جمع و تفریق در جدول ارزش مکانی  

کلیپ آموزشی مبحث جمع در جدول ارزش مکانی

کلیپ آموزشی مبحث تفریق در جدول ارزش مکانی

کلیپ آموزش روان خوانی درس سیزدهم  فارسی

کلیپ آموزش واژه سازی درس سیزدهم فارسی

 

فارسی: تدریس درس  سیزدهم ( ایران زیبا) قسمت روان خوانی ،  واژه سازی ، بیاموزیم و شعر
علوم : انجام تمرینات کتاب کار
هدیه های آسمان: مرور فصل های گذشته

گزارش کلاسی اسفند ماه 99 پایه چهارم

کلاس های آنلاین کلاس‌های آفلاین
ریاضی:

تدریس فصل پنجم  ( ارزش مکانی عدد اعشاری ) تدریس فصل ششم  ( عمود-موازی )  ،  (چهارضلعی ها)  حل تمرینات کتاب کار سلام

محتواهای آموزشی ارسالی:

آموزش مبحث ارزش مکانی عدد اعشاری

آموزش مبحث عمود-موازی

آموزش مبحث چهارضلعی ها

آموزش درس چهاردهم فارسی

آموزش درس یازدهم علوم

آموزش درس هفدهم اجتماعی

آموزش درس هجدهم اجتماعی

آموزش درس سیزدهم هدیه ها

آموزش درس چهاردهم هدیه ها

آموزش درس پانزدهم هدیه ها

فارسی:

تکمیل تدریس درس سیزدهم ( لطف حق )

تدریس درس چهاردهم ( ادب از که آموختی؟ )

حل تمرینات کتاب نگارش

حل تمرینات کتاب کار سلام

علوم :

تکمیل تدریس درس دهم علوم ( بدن ما 2 )

مرور و پرسش کلاسی دروس نهم و دهم

تدریس درس یازدهم علوم ( بی مهره‌ها )

تماشای فیلم های آموزشی و انجام فعالیت‌های مربوطه

اجتماعی:

تکمیل تدریس درس شانزدهم (آب و هوا)

تدریس درس هفدهم ( نواحی آب و هوایی )

تدریس درس هجدهم ( پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران )

انجام کاربرگ های کتاب درسی

بحث و گفتگو و پرسش و پاسخ کلاسی

هدیه های آسمان:

تکمیل تدریس درس دوازدهم ( روزی برای تمام بچه ها )

تدریس درس سیزدهم هدیه ها ( خاله نرگس )

تدریس درس چهاردهم هدیه ها ( اولین بانوی مسلمان )

پرسش و پاسخ کلاسی

سلام و عرض ادب

گزارش هفتگی پایه ی پنجم :

ریاضی : کتاب خیلی سبز تا پایان صفحه ی ۱۵۳ توسط دانش آموزان در منزل انجام شد .

فارسی : درس ۱۴ تدریس و نگارش آن در کلاس  انجام شد.

هدیه های آسمانی درس ۱۵ تا آخر تدریس شد و فعالیتهای آن در کلاس انجام شدند.

اجتماعی تا پایان درس ۱۶ تدریس و پلی کپی کار در منزل درسهای ۱۵ و ۱۶ ارائه شد .

علوم : مستند home 2009 تا نیمه در کلاس پخش شد.

با احترام _ نیساری

سلام و عرض ادب

گزارش هفتگی تا ۲۰اسفند:

ریاضی تاپایان بودجه بندی اسفند تدریس شده و تمامی مسائل کتاب درسی و خیلی سبز ( در منزل ) و سلام در کلاس حل شده اند . در روزهای پایانی در حال دوره و رفع اشکال هستیم.

فارسی : تا پایان درس ۱۵ تدریس شده ، کتاب نگارش انجام شد. هم خانواده ها تا پایان درس ۱۵ ارائه شده و در روزهای پایانی کتاب کار خیلی سبز انجام خواهد شد.

علوم : تا پایان درس خاک باارزش تدریس شد.

موفق و پیروز باشید.

کلاس های آنلاین

ریاضی:

هفته اول

 • حل تمرین های فصل 5 کتاب کار سلام

هفته دوم

 • حل تمرین و رفع اشکال سوالات کتاب کار و کتاب تست تیزهوشان رشادت( فصل5)
 • تدریس مبحث نسبت و تناسب و حل تمرین های مربوطه در کتاب (شروع فصل6)

هفته سوم

 • حل تمرین های مبحث نسبت و تناسب کتاب کار سلام

هفته چهارم

 • تدریس مبحث درصد و حل تمرین های مربوطه در کتاب کار(تدریس و تمرین تا پایان صفحه 120 کتاب درسی)

فارسی:

هفته اول

 • پرسش روان خوانی و درک مطلب درس12 و خوانش انشا
 • حل تمرینات مرتبط با درس 12 از کتاب کار سلام

هفته دوم

 • بررسی درس 11کتاب نگارش
 • خوانش و تدریس درس13

هفته سوم

 • تکمیل تمرینات درس 13 کتاب کار سلام
 • تمرین ، مرور و پرسش دروس قبلی به صورت بازی جذاب از کی بپرسم

هفته چهارم

 • روان خوانی و تدریس درس 14
 • بررسی نکات ادبی و دستوری شعر راز زندگی
 • تکمیل درس 12 کتاب نگارش

علوم:

هفته اول

 • ارزیابی درس 8و9
 • تدریس درس 11 (تدریس اولیه توسط خود دانش آموزان انجام شد)

هفته دوم

 • مرور و تمرین دروس قبلی به صورت بازی از کی بپرسم
 • تمرین و مرور به صورت پرسش و پاسخ شفاهی و بازی از کی بپرسم

هفته  سوم

 • حل تمرینات درس11 کتاب کار
 • مقدمه ای از درس 12 گفته شد.

هفته چهارم

 • تکمیل تمرینات درس11 کتاب کار
 • تدریس و توضیحات اولیه درس 12 ( توسط یکی از دانش آموزان)

 

 

هدیه های آسمانی:

 • تمرین و پرسش درس11
 • تدریس درس 12 ( ارائه کنفرانس دانش آموزی)
 • ارزیابی درس 10تا12
 • تدریس درس13

مطالعات اجتماعی:

 • تدریس درس16 (ارائه دانش آموزی)
 • ارزیابی و پرسش شفاهی درس14و15
 • تدریس درس17 (ارائه دانش آموزی)
 • تدریس درس18 (ارائه دانش آموزی)
 • بررسی کاربرگه های 7تا15 اجتماعی

مهارت های زندگی:

 • بحث و گفت و گو در مورد مدیریت هیجانات
 • بحث و گفت و گوی کلاسی در مورد کنترل خشم

محتواهای ارسالی( کلاس های آفلاین)

ریاضی:

 • 2 فایل حل تمرین کتاب تست تیزهوشان( مبحث حجم)
 • 1 فایل حل تمرین کتاب کار سلام (مبحث خط و زاویه)

فارسی:

 • بررسی نکات ، آرایه های ادبی و نکات دستوری شعر شیر خدا
 • بررسی نکات ، آرایه های ادبی و نکات دستوری درس 13 (حکایت عمر گران مایه)

علوم:

 • فیلم آموزشی درس11 (شگفتی های برگ)
 • ارسال فیلم آزمایش تشخیص نشاسته در برگ و کار دوبله و صداگذاری توسط دانش آموزان