تیم ما را ببیند

امیر رضا خوشدل

مدیریت دبستان سلام شهدای خلیج فارس

روح الله نبی ئی

روح الله نبی ئی

معاونت اجرائی-مربی تربیت بدنی
سید حسین انتظار

سید حسین انتظار

معاونت آموزشی-معلم پایه پنجم
هاشم رضایی

هاشم رضایی

معلم پایه اول
سید محمد حسینی

سید محمد حسینی

معلم پایه اول
ساناز طائفه

ساناز طائفه

معلم پایه دوم
فاطمه تقی پور

فاطمه تقی پور

معلم پایه چهارم
ربابه کریمی

ربابه کریمی

معلم پایه سوم
سارا محمدی

سارا محمدی

معلم پیش دبستان
زهرا زحمتکش

زهرا زحمتکش

معلم پایه ششم
شکوفه طاهری فر

شکوفه طاهری فر

دبیر زبان
حدیثه محمدی

حدیثه محمدی

مسئول IT-مربی رایانه
مینا پور آریان

مینا پور آریان

سوپر وایزر زبان
شیما نبی ئی

شیما نبی ئی

امور دفتری و روابط عمومی