مهم نیست در این کره خاکی چقدر تنها باشیم و چقدر حرفهایمان برای دیگران غیرقابل فهم باشد و وقت انسانها برایمان کم… شکر که خدا هست، چون او جبران تمام دلتنگی ها و مرهم تمام زخمهاست… هر وقت دلت خواست، مهمانش کن در بهترین جایی که او می پسندد، در قلبت … ️ و به دستان خالی ات نگاه نکن تو فقط خانه ی دلت را برایش نگهدار؛ اسباب پذیرایی با اوست…

شعر نیایش از الهی نامه عطار نیشابوری؛ حُسن ختام کتاب فارسی چهارم 🌷 مناجات گل پسرای کلاس با خدای مهربون 😍🙏🏻